onsdag 27. februar 2008

drama:)

1. Med drama tenker jeg på...
jeg tenker da på å få et budskap gjenoom en gruppe arbeid, tenker på forstårelsen av det budskapet som får en gruppe til å jobbe sammen slik at de får en fantastisk forestilling som gir forhåpentligvis god resultat hos andre.
teater, dansing, musikk er en veldig viktig del i drama.

2.Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...
jeg har veldig lite erfaring når det gjelder drama, jeg har faktisk vært på en drama stikke en gang i mitt liv, og det var noe av de morsomste jeg har gjort faktisk, var på tur med noen ungdommer fra over hele Norge på noe som heter Menneskerrettigheter skole, der lærte vi mye om menneskerrettigheter samtidig spilte vi en teater stikke for folk som var der, syntes det var litt pinlig i begynnelsen, men etter vi har øved mange ganger, gledet jeg meg til å gjennomføre det, det var faktisk morsomt å være med. det er det eneste erfaring min med drama:)

3.Min erfaring med dramaarbeid er...
har ikke så mye erfaring enn det jeg har sagt på spørsmålet tidligere.

4.Jeg liker/liker ikke drama fordi...
jeg liker å se på en drama stikke fordi jeg synes det er morsomt , men synes det er veldig flaut nå å stå forrab andre og spille noe, så jeg har ikke så mye å si om det.

:)

Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?


sosial kompetanse er noe vi er ikke født med, noe vi lærer gjennom livet, en med god sosial kompetanse har:

- prososial atferd:

det vil si å være hyggelig mot andre, være flink til å gi ros, tilbake melding. være god til å finne riktig valger som kan begge sidene være enige i.
- empati og rolletaking:
det er å sitte seg selv i andres situasjoner, å føle som andre føler og prøve å forstå hvordan de har det, ut fra hvilken side de ser problemet fra.
- samarbeidsferdigheter:
det er å være god til å hjelpe andre, hjelpe sine kolleger på jobben, og klare å gjøred et man har blitt spurt om. holde sine abtaler osv.
_ selvkontroll:
det handler om å klare å tilpasse seg i andres ideer, og meninger, slik at de kan ta det imot på en god og hyggelig måte, dette tar litt tid å klares, derfor er det veldig viktig å øve seg veldig mye på.
-ansvarlighet:
det er veldig viktig å gi barna i barnahager/skoler litt ansvar slik at de får mulighet til å f.eks: rydde bordet etter maten, hjelpe å vaske litt, det lærer barna om å vise respekt og empati til andre.
-lek, glede og humør:
lek er veldig viktig del i barnes liv, hjennom lek laærer barna å være åpne til å somarbeide med andre, høre på andres ideer, de lærer tortaking, alt det her som hjelper dem i voksne livet.
- selvhevdelse:
det er læring om å sitte grense eller si nei til noe du er ikke enig om, det er viktig for å si din mening og være en del av deskisjonen, selv om man blir presset av og til så må man klare å si nei.

Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
en gruppe jeg har jobbet med og fungerte bra var vel da vi hadde storyline, husker at vi var veldig gode til å kommunisere sammen, vi sa de vi mente og alle deltok i arbeidet, selv om kanskje vi fikk ikke så veldig bra karakter, men det viktigste var at alle var med å jobbet med oppgavene på en seriøs måte,alle fikk skrive sin egen del, og til slutt leste alle hva alle har skrevet, slik at alle kunne like mye, i tillfelde til noe blir borte.
det var morsomt å være med i denne gruppe fordi, vi var enige, og alle kom med masse ideer, vi var flinke til å deskutere ting og velge det vi syntes var rikyig.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

*
innkludere alle gruppe medlemer uansett hvor de er fra eller hvilken tro de har.
*høre på andres meninger og vise respekt uansett hva de mener.
* dele oppgavene lik for alle slik at alle kan jobbe seriøst.
*viktig å gjøre det man blir bedt om å gjøre.
* viktig å lytte til hverandre og ikke le av det andre sier.